Ruszyły zapisy na trasę rowerową i bno

Uruchomiliśmy rejestrację na 50-kilometrową trasę rowerową oraz 5-kilometrowy bieg na orientację. Zapisy są dostępne pod linkiem: https://zapisy.strefaprzygod.pl/ Start i meta obu tras będzie zlokalizowana w Złotowie. Rowerzyści wystartują w sobotę 30 marca o 9:00, a biegacze interwałowo co minutę od 11:00. Wpisowe na trasę rowerową wynosi 50 zł, a na bieg na orientację 5 zł.…

Scheme of Long Course

This year’s Long Course will consist of disciplines as follows:Cycling: 90 km, Running: 24 km, Kayaking: 33 km, Inline-skating: 17 km. Apart from last year, this time there won’t be any bonus points, just the standard course, but this time a little longer, app. 165 km.

Schemat trasy długiej

Tegoroczna trasa długa będzie składała się z następującego układu dyscyplin: Rower: 90 km, Bieganie: 24 km, Kajak: 33 km, Rolki: 17 km. W odróżnieniu od ostatnich edycji, tym razem trasa będzie miała tylko jedną wersję, bez żadnych dodatkowych punktów bonusowych.

Schemat trasy krótkiej

Oto wstępny podział i kolejność dyscyplin na trasie krótkiej: Rower 30 km, Bieganie 23,5 km, Kajak 8 km, Wszystkie dystanse zostaną jeszcze dokładniej doszacowane wraz z potwierdzeniem lokalizacji wszystkich punktów, a schemat zostanie jeszcze uzupełniony o zadania specjalne.

Scheme of Short Course

We are happy to present the scheme of the Short Course of Adventure Race. The disciplines will be divided as follows: Cycling: 30 km, Running: 23,5 km, Kayaking: 8 km. All the sections needs to estimated more precisly, when we confirm all the checkpoints. The scheme will be filled with special tasks later.