Courses details

We’ve posted some aditional information about courses. Everything is available when you go to Menu/Courses. Some details are still in progress, so things may change a little. Uzupełniliśmy zakładki o trasach bieżącymi informacjami, które już możemy ujawnić. Pewne szczegóły i detale ciągle jeszcze ustalamy, więc drobne rzeczy nadal mogą ulec zmianie.