Rolkotrek na trasie długiej

Co roku pojawiają się pytania o to, czym właściwie jest etap określany jako rolkotrek, śpieszymy więc z wyjaśnieniem i przykładem. Etap od jednej strefy zmian do drugiej pokonuje się jadąc na rolkach (z butami biegowymi w plecaku) lub biegnąc (z rolkami w plecaku), a wszystko to w zależności od wariantu, który dany zespół uznaje za…